Hoppa till innehållet

Forskningsstipendier 2023

Helsingfors stad utlyser 73 000 euro att sökas i forskningsstipendier. Stipendierna är avsedda för forskare med högre högskoleexamen, särskilt för dem som arbetar med sin licentiatforskning eller doktorsavhandling. Stipendierna används även för att stödja postdoktorala forskare som nyligen disputerat.

Grunderna för att stipendium ska beviljas är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och forskningsämnets betydelse för Helsingfors stad.

Stipendier kan beviljas forskning som handlar om:

  • fenomen och konsekvenser i samband med urbaniseringen,
  • stadsekonomi och förutsättningarna för näringsverksamhet,
  • bedömning och organisering av den service som staden producerar eller beställer,
  • livsmiljö, välfärd, historia, vardagsliv och stadskultur i Helsingfors,
  • fenomen kring stadens livskraft och internationalisering i Helsingfors, eller
  • stadens återhämtning från den sociala, ekonomiska och/eller hälsokrisen (hur göra krisen till en möjlighet).

Ansökningar med forskningsplan, meritförteckning och eventuella rekommendationer ska lämnas senast 7 mars 2023 kl. 23.59 till adressen: 

Helsingfors stads registratorskontor, Forskningsstipendier, PB 10, 00099, HELSINGFORS STAD. 
Besöksadress: Helsingfors stadshus, Norra esplanaden 11–13, eller per e-post: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

 Ansökningsblanketten 2023, svenska, pdf, doc

 Upplysningar ges av forskningschef Katja Vilkama, tfn 050-4028 76606.02.2023 11:54