Hoppa till innehållet

Utveckling av konkurrenskraften

Staden vill erbjuda en konkurrenskraftig omvärld för företagsverksamhet och beakta näringslivets behov i beslutsfattandet och den dagliga verksamheten. Högklassiga tjänster, en fungerande stadsstruktur och ett flytande internt samarbete skapar förutsättningar för Helsingfors konkurrenskraft.

Kompetens är den viktigaste grundförutsättningen för Helsingfors konkurrenskraft. Staden har en viktig roll som arrangör av yrkesutbildning på andra stadiet, ledare av verksamheten vid yrkeshögskolor och partner för vetenskapshögskolor. Staden har även ett intensivt samarbete med universitet och yrkeshögskolor.

Stadsmiljön och nya bostads- och arbetsplatsområden utnyttjas som utvecklings- och testmiljöer för nya produkter och tjänster. Staden främjar användarorienterad verksamhet och utnyttjar designkunskaper då den förnyar sina verksamhetssätt och tjänster.

Stadens havsnärhet är en viktig attraktionsfaktor för Helsingfors. Även en levande och nyskapande stadskultur och olika evenemang stärker Helsingfors attraktivitet.

Helsingfors har de rakaste flyglinjerna till Asien, vilket bidrar till näringslivets förutsättningar att fungera på de växande asiatiska marknaderna. Dessutom stärks Helsingfors situation av de utmärkta förbindelserna till Tallinn och Stockholm.

Mer information:

Chef för internationella frågor Laura Uuttu-Deschyvere, e-mail: laura.uuttu-deschyvere(at)hel.fi, tel. +35840 717641503.03.2022 14:22