Suoraan sisältöön

Universitets- och högskolesamarbete

Universiteten och högskolorna producerar nya kunskaper till området och kunnig arbetskraft, vilken är den viktigaste grundförutsättningen för Helsingfors konkurrenskraft. Helsingfors stad bedriver ett intensivt samarbete med universiteten och högskolorna. Staden satsar på boende för internationella och finska studerande, sysselsättning och stöd för integrering och bättre utnyttjande av forskningssamarbete.

Staden deltar även i skapandet av ny företagsverksamhet på campusområden och erbjuder företag möjligheter att etablera sig i förbindelse till campus. Staden är med och utvecklar, provar och tar i bruk nya lösningar i olika branscher.

Stadens högskolekontaktperson är specialplanerare
Ida Björkbacka, ida.bjorkbacka(at)hel.fiDELA
06.12.2019 07:55

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company är en mötesplats i stadskärnan för ett nytt slag av företagsamhet, där studerande, forskare och alla som är intresserade av företagsamhet kan bilda nätverk. Det är en gemensam arbetslokal, evenemangsscen och kanal till tjänster. Think Co. är ett nytt underlag för företag som bildas vid universiteten och för förädling av idéer till affärsverksamhet.

Helsinki EU Office representerar vårt landskap i Bryssel

Kontoret är beläget i Bryssel och jobbar för sina samarbetspartners intressebevakning och synlighet i EU. Kontoret är gemensamt för Nylands, Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands förbund samt Helsingfors stad, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Hanken och yrkeshögskolorna Metropolia och Laurea.