Suoraan sisältöön

Helsingforstillägget

Helsingforstillägget stödjer sysselsättningen

Helsingfors stad uppmuntrar arbetsgivare inom Helsingfors pendlingsområde att erbjuda arbetsmöjligheter för arbetssökande i Helsingfors. Syftet med Helsingforstillägget är att sänka tröskeln för rekrytering genom att ge arbetsgivare stöd för kostnaderna för rekrytering och inskolning (rekryteringsstöd) eller lönekostnaderna för den som rekryteras (sysselsättningsstöd). Om anställningen fortsätter minst 6 månader efter stödperioden med Helsingforstillägg har arbetsgivaren möjlighet att ansöka om ett separat rekryteringsarvode. Helsingforstillägget kan beviljas fram till slutet av innevarande kalenderår.

Helsingforstillägget kan under vissa förutsättningar beviljas antingen som rekryteringsstöd eller som sysselsättningsstöd. Arbetsgivaren kan få Helsingforstillägg för samma anställning i högst 10 månader, och minimilängden för anställningen är 1 månad. Beviljandet av Helsingforstillägget och vilken form av stöd som beviljas påverkas främst av hur lång tid den person som anställs har varit arbetslös samt personens ålder och eventuella hälsoproblem.

Helsingforstillägget förutsätter en veckoarbetstid på minst 30 timmar och lön i enlighet med kollektivavtalet. Dessutom berörs Helsingforstillägget av vissa andra villkor som arbetsgivaren gärna bör beakta i ansökningsskedet.
Eventuell lönesubvention från arbets- och näringsbyrån ska som regel sökas innan arbetsavtalet undertecknas och därmed även innan arbetsgivaren kan ansöka om Helsingforstillägg.DELA
06.12.2019 08:01