Suoraan sisältöön

Offentliga upphandlingar

Sysselsättningsvillkor i offentliga upphandlingar

Helsingfors har främjat skapandet av nya arbets- och läroavtalsplatser genom att använda sysselsättningsvillkor i stadens upphandlingar. Genom upphandlingarna möjliggörs sysselsättning av personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden och skapande av nya arbetsplatser. Staden har deltagit i två projekt som syftar till att främja sysselsättningen.

Syftet med utvecklingsprojektet Sociala innovationer och arbete genom offentliga upphandlingar (SIEPP) är att öka sysselsättningsmöjligheterna för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden genom offentliga upphandlingar. Projektet är internationellt och den gemensamma utvecklingen sker genom internationella verkstäder, arbetsutbyte och mentorskap.

Europeiska socialfonden har finansierat utvecklingsprojektet som en del av programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020. Målet är att främja sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet. Ett specialmål är att främja sysselsättningen bland unga och andra som befinner sig i en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet genomförs 1.11.2017–31.1.2020.

Inom det föregående projektet Hankinnoista duunia (HANDU) lade man till sysselsättningsfrämjande kriterier i stadens upphandlingar. Under projektet har man skapat en ny modell för sysselsättning genom upphandlingar samt publicerat anvisningar och stödmaterial. Under projektet genomfördes åtta pilotupphandlingar där man testade användningen och tillämpningen av olika sysselsättningsfrämjande kriterier i praktiken. Projektet genomfördes 1.5.2015–31.10.2017.

Även Institutet för hälsa och välfärd (THL) har information om projektet på sin webbplats.

Mer information: Om projektet SIEPP samt sysselsättningskriterierna i stadens offentliga upphandlingar:

Näringslivsavdelningen
planerare Leena Linnamäki,
leena.linnamaki(at)hel.fi, tfn 040 149 5306
DELA
06.12.2019 08:02