Suoraan sisältöön

Sysselsättningsvillkor i offentliga upphandlingar

Helsingfors har främjat skapandet av nya arbets- och läroavtalsplatser genom att använda sysselsättningsvillkor i upphandlingar. Avsikten är att hjälpa personer i en svag ställning på arbetsmarknaden in i arbetslivet.

Sysselsättningsvillkoret är en del av ansvarskriterierna för stadens upphandlingar. Målet är att möjligheten till sysselsättningsåtgärder utreds i samband med alla konkurrensutsättningar vars uppskattade värde överskrider 200 000 euro. Övergångstiden pågår till slutet av 2022.

Helsingfors har som mål att vara en föregångare i att praktiskt verkställa ansvarstagande. Staden har förbundit sig till FN:s hållbarhetsmål och var den första europeiska staden som gett en rapport. Vi vill jämlikt ta i beaktande miljön, ekonomin och människan i all vår verksamhet.

Staden har deltagit i två internationella utvecklingsprojekt där man gjort pilotförsök med sysselsättningsåtgärder. Europeiska socialfonden har finansierat projekten som en del av programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Dess mål är att främja sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet. Ett specialmål är att främja sysselsättningen bland unga och andra i en svag ställning på arbetsmarknaden.

Sociala innovationer och arbete genom offentliga upphandlingar (SIEPP)-projektet genomfördes i Helsingfors mellan 1.11.2017–31.1.2020. I Finland var samarbetspartnerna Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Vanda stad. I Sverige var samarbetspartnerna Upphandlingsmyndigheten, Arbetsförmedlingen och Trafikverket samt städerna Botkyrka, Göteborg, Helsingborg och Stockholm. Det föregående projektet, Hankinnoista duunia (HANDU), genomfördes under åren 2015–2017. 

Bekanta dig även med Institutet för hälsa och välfärds (THL) projektsida.  

Mer information: 
Näringslivsavdelningen, specialplanerare Leena Linnamäki, leena.linnamaki(at)hel.fi, tfn 040 149 5306


05.03.2020 10:39