Suoraan sisältöön

Tomter och verksamhetslokaler

Fastighetskontorets lokalcentral svarar för uthyrningen av verksamhetslokaler som staden äger till företag och sammanslutningar. Lokalutbudet omfattar affärs-, kontors- och servicelokaler av olika storlek, nivå och läge och speciallokaler som blivit lediga efter stadens enheter.

Helsingfors Partitorg svarar för uthyrningen av torg- och saluhallsplatser. Företag i livsmedelsbranschen kan även hyra lokaler på Partitorgets område i Fiskehamnen.

Byggnadskontoret hyr ut kiosker och kioskplatser som staden äger. Kioskerna och kioskplatserna hyrs ut enligt anbud. Hyreskontrakten för kiosker och kioskplatser ingås på bestämd tid.

Fastighetskontorets tomtavdelning svarar för överlåtelsen av kontors- och affärstomter samt industri- och förrådstomter som staden äger.

Arrendetiden av kontorstomter är i allmänhet 60 år och andra tomter 30 år. Möjlighet till köp kan innefattas i arrendeavtal. De flesta av tomterna som erbjuds för ögonblicket ligger i Helsingfors norra och nordöstra delar.

De flesta tomterna kan kombineras till större tomter eller delas upp till mindre tomter. Tomten ska bebyggas inom tre år räknat från tidpunkten för utarrenderingen.

Utöver Helsingfors stad finns det ett flertal privata aktörer som hyr ut och säljer tomter och verksamhetslokaler som avses för företag.DELA
23.11.2018 14:00