Hoppa till innehållet

Säkerhets- och beredskaps

Sofiegatan 2
00170 Helsingfors
PB 1, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Visa på kartan

Stadens beredskap

Helsingfors stads status som huvudstad och den mest centrala aktören inom lokalförvaltningen i det finska samhället förutsätter att staden sköter om att de viktigaste tjänsterna fungerar under alla omständigheter.

Helsingfors stads centralförvaltning och sektorer säkerställer sin verksamhet genom kontinuitetshantering och andra åtgärder för hantering av kriser. Helsingfors stad har planerat verksamhetsmodeller för störningar som orsakas av till exempel extrema väderfenomen eller andra oberäkneliga situationer.

Helsingfors stad upprätthåller ett tätt nätverk för säkerhetssamarbete med myndigheterna inom statsförvaltningen.

Ansvaret för kontinuitetshantering och annan planering som förbättrar beredskapen ligger hos kanslichefen, medan stadskansliet ansvarar för den praktiska styrningen av verksamheten.06.12.2019 08:03