Hoppa till innehållet

Räddningsverket, Helsingfors

Agricolagatan 15
00530 Helsingfors
PB 112, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1651
Visa på kartan

Förebyggande av olyckor

Förebyggande av olyckor är en av de viktigaste uppgifterna för stadens räddningsväsende (RäL 379/2011 42§). Dylika uppgifter är allmänt förebyggande av olyckor i samverkan med andra myndigheter, sammanslutningar och invånare, trygg användning av byggnader, myndighetstillsyn, rådgivning, omsorgsfull hantering av eld och av farliga ämnen och apparater.

Helsingfors stads räddningsverk gör årligen en verksamhetsplan för det förebyggande arbetet av olyckor. I planen beskrivs åtgärderna för förebyggande av olyckor under det kommande året.

Jour

Den jourhavande brandinspektören (tfn 310 31203) svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar kl. 08.30–11.30 och 12.00–15.30.

Anmälan om olycksrisk

Räddningslagen förpliktar myndigheterna, kommunen och offentliga sammanslutningar att anmäla iakttagen brandfara eller annan olycksrisk till räddningsmyndigheten.

Servicekartan

Information om fastighetens skyddsdistrikt, skyddsavsnitt och skyddsunderavsnitt, det närmaste befolkningslarmet och sotningsdistrikt hittar du på Helsingfors stads Servicekarta.

På webbplatsen Servicekartan, gör enligt följande:

  1. Välj sökning på adress
  2. Skriv in fastighetens adress i fältet
  3. Klicka på kommunala tjänster som du omfattas av
  4. Välj räddningsverket
  5. Klicka på sök


18.05.2021 16:15