Hoppa till innehållet

Räddningsverket, Helsingfors

Agricolagatan 15
00530 Helsingfors
PB 112, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1651
Visa på kartan

Räddningsverksamhet

Helsingfors stads räddningsverk ansvarar för brand- och räddningsverksamheten inom Helsingfors stads område 24 timmar om dygnet året runt. Helsingfors, Östra Nylands, Mellersta Nylands och Västra Nylands räddningsverk har i ett samverkansavtal kommit överens om gränsöverskridande räddningsåtgärder.

Helsingfors räddningsverks servicenivå har bestämts i ett servicenivåbeslut. Beredskap, utrustning, kunskaper och personalresurser har planerats för olika slags olycksrisker.

Räddningsverket har totalt nio räddningsstationer runt om i staden, varav åtta fungerar året runt. Sveaborgs räddningsstation är öppen årligen från maj till slutet av augusti. För släcknings- och räddningsuppgifter larmar nödcentralen den närmaste räddningsenheten. En sådan finns på alla räddningsstationer.

Vid behov används Helsingfors femton avtalsbrandkårer som hjälp.

Helsingfors stads räddningsverk

Fungera på rätt sätt vid olycksfall

Mänskliga faktorer är orsaken bakom de flesta bränderna och andra olyckor. Noggrannhet vid hantering av eld, försiktighet i trafiken och förebyggande av olyckor ska var och en komma ihåg.

I olycksfall har var och en enligt lagen skyldighet att stanna på olycksplatsen, vidta räddningsåtgärder efter förmåga och göra en nödanmälan. Hjälp alltid om du kan; släck en begynnande brand, ge första hjälpen, varna, handled och ring nödnumret 112.

Nödnumret 112 ska alltid ringas i brådskande, verkliga nödfall då liv, hälsa, egendom eller miljö är i fara eller om det finns orsak att misstänka det.

När du ringer nödnumret 112: svara på frågorna, handla enligt de givna instruktionerna och avsluta samtalet först när du får tillåtelse.
Nödcentralsverket

Lagstiftning

Räddningslag

Statsrådets förordning om räddningsväsendet
24.03.2021 11:23