Hoppa till innehållet

Säkerhets- och beredskaps

Sofiegatan 2
00170 Helsingfors
PB 1, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Visa på kartan

Koordinering av säkerhets- och beredskapsärenden

Säkerhets- och beredskapsenheten hör till stadskansliet och har i uppgift att koordinera stadens allmänna säkerhetsärenden, styra stadens beredskap och ta initiativ för att finna nya lösningar och verksamhetsmodeller.  Enheten samarbetar intensivt med stadens sektorer och affärsverk, polisinrättningen i Helsingfors, Försvarsmakten, andra städer och kommuner, statsförvaltningen samt organisationer och invånare. Genom verksamheten skapas förutsättningar för en trygg och trivsam stad.

Enhetens mest centrala verksamhetshelheter och verksamhetsformer:

- Styrning av den lokala säkerhetsplaneringen i Helsingfors. Den lokala säkerhetsplaneringen utförs som ett brett samarbete och med beaktande av riktlinjerna i de riksomfattande principbesluten och åtgärdsprogrammen.

i Helsingfors. Den lokala säkerhetsplaneringen förverkligas som ett brett samarbete och med beaktande av tyngdpunktsområdena i det nationella programmet för den interna säkerheten.

- Styrning av stadens kontinuitetshantering och beredskap samt styrning och stöd för åtgärder och förhandsförberedelser för hantering av kriser vid centralförvaltningen och sektorerna.

- Samarbetet mellan staden och säkerhetsmyndigheterna. Enheten utvecklar samarbetet mellan staden och säkerhetsmyndigheterna inom statsförvaltningen. Den viktigaste samverkansaktören är polisinrättningen i Helsingfors. På enheten arbetar en poliskoordinator med polisbakgrund.

- Stöd och utveckling av yrkesövergripande samarbete för att förebygga utslagning bland unga. Enheten samarbetar med myndigheter och organisationer som arbetar med unga.

- Utveckling av verksamhetsmodeller som förbättrar invånarnas vardagstrygghet och ökar delaktigheten i samarbete med andra aktörer.

- Stöd till regionala nätverk och aktörer i situationer som kräver mångdisciplinärt samarbete för att lösa lokalt förekommande problem som hänför sig till trygghet och trivsel.

Dessutom fungerar enheten som expert i frågor som hänför sig till utvecklingen av stadens säkerhetsverksamhet.06.12.2019 08:04