Hoppa till innehållet

April

Utvärderingsberättelse färdigställs

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse blir färdig före utgången av april. I utvärderingsberättelsen gör revisionsnämnden en bedömning av huruvida de verksamhets- och ekonomimål som stadsfullmäktige ställt upp för det föregående året har uppnåtts.

Årets första uppföljningsrapport över stadens ekonomi

Sektorerna och koncernsammanslutningarna utarbetar årets första prognos för utfallet av budgeten. Stadskansliet publicerar Helsingfors stads uppföljningsrapport över stadens ekonomi och verksamhet 1/4.


06.12.2019 07:51