Hoppa till innehållet

Augusti

Budgeten bereds

Stadskansliet bereder stadens budgetförslag i augusti. Under slutet av augusti behandlar sektorernas och affärsverkens nämnder och direktioner sin egna budgetförslag.

Sektorerna och koncernsammanslutningarna utarbetar årets andra prognos för utfallet av budgeten. Uppföljningsrapporten över stadens ekonomi och verksamhet 2/4 publiceras.
06.12.2019 07:51