Hoppa till innehållet

Juni

Stadsfullmäktige godkänner bokslutet

I juni behandlar stadsfullmäktige bokslutet som gäller det föregående året och antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse och utlåtandena om denna. Bokslutet för år 2017 godkändes på stadsfullmäktiges sammanträde 20.6.2018.

Stadsfullmäktiges sammanträden kan följas i direktsändning eller som inspelning på helsingforskanalen.fi

Stadsfullmäktiges strategiseminarium

Vartannat år ordnas ett strategiseminarium för stadsfullmäktige. Det följande seminariet hålls 2019.

Strategiperioden är fyra år vilket betyder att man på vartannat seminarium bereder en ny strategi (2017) och på vartannat följer uppfyllelsen av den gällande strategin (2019).

Delårsbokslutet färdigställs

Staden gör årligen ett delårsbokslut om läget 30 juni.10.03.2020 16:30