Hoppa till innehållet

Maj

Stadsstyrelsen behandlar budgetramen och anvisningar för arbetet på budgeten

I maj behandlar stadsstyrelsen budgetramen och anvisningarna för arbetet med följande års budget.

I maj ger stadsstyrelsen sitt utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse. I stadsstyrelsens utlåtande ingår nämndernas och direktionernas genmälen till de iakttagelser som framförs i utvärderingsberättelsen.06.12.2019 07:51