Hoppa till innehållet

Mars

Bokslutet färdigställs

Bokslutet färdigställs i mars och stadsstyrelsen behandlar det före sista dagen i mars. Bokslutet för år 2017 behandlades på stadsstyrelsens  sammanträde 19.3.2018.

Stadsstyrelsen godkänner stadens bokslut för föregående år och sänder det till revisorerna för granskning. Behandlingen av bokslutet fortsätter i stadsfullmäktige i juni.

Fullmäktigeledamöterna har årligen möjlighet att väcka budgetmotioner till den 15 mars. Motionerna sänds ut på remiss till nämnder och direktioner.

Stadsfullmäktiges remissdebatt

Beredningen av budgeten börjar med stadsfullmäktiges remissdebatt. Remissdebatten ger stadens tjänstemän riktlinjer för hur budgeten för följande år ska beredas.

Remissdebatten inleds med borgmästarens anförande. Anförandet gäller stadens ekonomiska läge. Efter det håller varje parti i stadsfullmäktige sitt gruppanförande. Av gruppanförandena framgår vilka saker partigrupperna betonar i nästa års ekonomi.

Diskussionen som förs i fullmäktige sänds till nämnderna, direktionerna, sektorerna och affärsverken där den kan utnyttjas i arbetet för att ta fram en egen budget för varje sektor och affärsverk.06.12.2019 07:51