Hoppa till innehållet

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Norra Esplanaden 15-17
00170 Helsingfors
PB 20, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Visa på kartan

November

Stadsfullmäktige godkänner nästa års budget

Stadsfullmäktige behandlar budgetförslaget två gånger i november. Första gången beslutar fullmäktige om nästa års kommunal- och fastighetsskattesatser och andra gången godkänns budgeten. År 2018 är behandlingsdagarna 14.11 och 28.11.

Under budgetbehandlingen kan fullmäktigegrupperna och stadsfullmäktiges ledamöter göra ändringsförslag och hemställningsklämmar till budgetförslaget. Fullmäktige röstar om hemställningsklämmarna under budgetbehandlingen.

En utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen behandlas i stadsstyrelsen.

I slutet av november ger stadsstyrelsen anvisningar för efterlevnad av nästa års budget till sektorerna.10.03.2020 16:39