Hoppa till innehållet

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Norra Esplanaden 15-17
00170 Helsingfors
PB 20, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Visa på kartan

Oktober

Borgmästaren publicerar sitt budgetförslag

Borgmästarens budgetförslag för nästa år publiceras i oktober. Efter publiceringen presenteras den för stadens personalkommitté, som är ett organ för samarbete mellan representanter för personalen och arbetsgivaren. 

Förslaget till budget för 2019 publiceras onsdagen 10.10.2018. Efter publiceringen av borgmästarens förslag behandlar stadsstyrelsen förslaget på två av sina sammanträden, torsdagen 11.10 och måndagen 29.10.2018.

Årets tredje prognos för utfallet av budgeten

Nämnderna och direktionerna tar fram årets tredje prognos för utfallet av budgeten. Uppföljningsrapporten över stadens ekonomi och verksamhet 3/4 publiceras i oktober. Uppföljningsrapporten ger de senaste uppgifterna om stadens ekonomi.

Nämnderna och direktionerna tillställer stadsstyrelsen eventuella överskridningsförslag i anslagen för det innevarande året.06.12.2019 07:50