Hoppa till innehållet

Helsingfors och målen för hållbar utveckling

FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utvecklingen. Agenda 2030 syftar på att avskaffa extrem fattigdom samt på att nå en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas jämlikt.

Helsingfors vill vara en föregångare för lokalt genomförande av globalt ansvar och fattade i september 2018 beslut om att som andra stad i världen, efter New York, och första stad i Europa utfästa sig att frivilligt lämna rapport till FN om verkställandet av målen för hållbar utveckling. Rapporten Från Agenda till handling – Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019 har blivit klar och ska överlämnas till FN i juli.

En stor del av det verkliga uppfyllandet av hållbarhetsmålen sker på lokal nivå. Städernas spelar en stor roll i arbetet för att målen ska kunna nås. Hållbarhetsmålen går från agenda till handling just på stadsnivå. För att lyckas med målen måste länder och städer kraftigt samarbeta i framtiden.

I vår strategi kan flera mål identifieras via vilka staden deltar i främjandet av FN:s hållbarhetsmål. Den första delen av rapporteringen har färdigställts och har publicerats i april 2019. Rapporten Från Agenda till handling – Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019 överlämnades till FN i juli 2019.

Läs mera om genomförandet av målen för hållbar utveckling i Helsingfors23.06.2020 12:30