Hoppa till innehållet

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Norra Esplanaden 15-17
00170 Helsingfors
PB 20, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Visa på kartan

Understöd

Staden understöder helsingforsiska organisationer, sammanslutningar och invånargrupper årligen med cirka 70 miljoner euro. Understöd beviljas för sådan verksamhet som ordnas för invånarna i Helsingfors.

Understöd och ansökningstider år 2020

Elektronisk ansökan om understöd

Ansökan om understöd lämnas in elektroniskt på stadens webbsida för e-tjänster. Ansökan om understöd kan inte lämnas in per e-post.

Om det inte är möjligt att lämna in en elektronisk ansökan

Om det inte är möjligt att lämna in en elektronisk ansökan finns det blanketter i pdf-form som kan skrivas ut för en skriftlig ansökan på stadens webbsida för e-tjänster. På webbsidorna finns även beskrivningarna för de olika understöden. Alla förvaltningar använder dock inte längre ansökningsblanketter i pappersform.

Den skriftliga ansökningsblanketten i pappersform kan skickas till stadens registratorskontor:

Helsingfors stads registratorskontor
namnet på nämnden eller förvaltningen som behandlar ärendet
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

Registratorskontorets besöksadress:
Stadshuset, Norra esplanaden 11–13
00170 Helsingfors
Öppet vardagar kl. 8.15–16.0006.12.2019 07:39