Suoraan sisältöön

Opiskelu

Helsingin luonnontiedelukiossa voi painottaa opinnoissa luonnontieteiden lisäksi matematiikkaa, humanistis-yhteiskunnallisia aineita ja kieliä. Koulukohtaisia taide- ja mediakursseja on paljon. Lukion kaikki luonnontiedekurssit ovat tarjolla myös yleislinjalla opiskeleville.

Luonnontiedelukiossa on käytössä jaksojärjestelmä, jossa on viisi jaksoa. Jokainen jakso päättyy seitsemän päivän arviointiviikkoon. Opiskelijan arviointi tehdään kursseittain. Kirjallinen jaksoarviointi jaetaan noin kaksi viikkoa jakson päättymisestä.

Opiskelija näkee omat arvosanansa ja lukujärjestyksensä Wilma-järjestelmästä, johon myös alle 18 -vuotiaan huoltaja saa käyttäjätunnuksen.

Lukion oppiaineet on jaettu 38 tunnin (22,8 * 75 min) kursseiksi.

Pakolliset kurssit

  • Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset kurssit
  • 47 kurssia lyhyellä matematiikalla
  • 51 kurssia pitkällä matematiikalla

Syventävät kurssit

  • Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset kurssit
  • Opiskelija saa valita, mitkä syventävät kurssit hän opiskelee
  • Opiskelijan on opiskeltava vähintään 10 kurssia

Soveltavat kurssit

Soveltavilla kursseilla voi perehtyä oppiaineeseen vielä perusteellisemmin. Soveltavia kursseja ei ole pakko opiskella yhtään. Opiskelijalla on mahdollisuus valita kursseja myös muista oppilaitoksista.

Katso videot lukion opetussuunnitelmauudistuksesta 29.10.2020 11:51