Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) on osa Helsingin kaupunkia ja toimii kunnallisena liikelaitoksena. Päätökset HKL:lle kuuluvista asioista tekee liikenneliikelaitoksen johtokunta. Johtokunnassa käsiteltävät asiat valmistellaan HKL:ssa.

Yhteiskunnallisesti merkittävät suunnitelmat ja hankkeet viedään johtokunnan hyväksymisen jälkeen vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn ja sen jälkeen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi metroasemien peruskorjausprojektit.

HKL vastaa raitiovaunu- ja metroliikenteen liikennöinnistä sekä joukkoliikenneinfran eli ratojen, asemien ja varikoiden hoidosta. Liikenteen suunnittelu- ja tilaajatoimintoja sekä matkustajaviestintää hoitaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Alasivuilta löydät HKL:n johtokunnan esityslistat, päätöstiedotteet ja kokouspöytäkirjat.

Kokousaikataulu

Selaa ja etsi päätöksiä.