Hoppa till innehållet

En ansvarsfull arbetsgivare

Vi tar hand om vår personal och upprätthåller en verksamhetskultur som värdesätter personalen.


Vi vill vara den bästa arbetsplatsen inom den offentliga sektorn

Vårt mål är att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsplats där personalen mår bra och som erbjuder möjlighet till ett meningsfullt arbete och att utvecklas i arbetet. Kunniga, motiverade och engagerade anställda är en förutsättning för att våra strategiska mål ska uppfyllas.

Vi vill ställa upp höga mål för oss själva som arbetsgivare och siktar på att vara Finlands bästa arbetsgivare inom den offentliga sektorn år 2024. För att uppnå våra mål satsat vi bland annat på ledarskaps- och kompetensutveckling samt välbefinnandet i arbetet.

En trygg arbetsplats

Genom utveckling av säkerhetsledningen säkerställer vi en trygg arbetsplats. På detta sätt strävar vi efter att förbättra vår säkerhetskultur och göra säkerhet och riskhantering till en integrerad del av vårt dagliga arbete. Alla våra anställda är skyldiga att följa anvisningarna och anmäla eventuella upptäckta säkerhetsavvikelser.

Nöjda anställda

Vi satsar på våra anställdas välbefinnande i arbetet genom att belöna våra anställda för ett gott arbete, utveckla deras kompetens, erbjuda bland annat olika motionstjänster och främja de utvecklingsområden som framkommit i de årliga enkäterna om välbefinnande.

Våra anställda har möjlighet att avancera i sin karriär. Våra spårvagns- och metroförare kan exempelvis gå interna utbildningar för att bli trafikarbetsledare.

Vi använder också en modell för ersättande arbete; om en anställd tillfälligt inte kan utföra sitt arbete på grund av en sjukdom, ett symtom eller men efter en olycka, har han eller hon möjlighet att utföra annat, fysiskt lättare arbete.