Hoppa till innehållet

HST är kostnadseffektivt

Vi arbetar för hela samhällets bästa och producerar kostnadseffektiva tjänster, som ger ägarna och beställarna betydande fördelar och stadsborna valuta för skattepengarna.


Till våra mest centrala mål hör att öka kostnadseffektiviteten. Vi måste kunna visa att vi är så pass kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga i jämförelse med andra potentiella serviceproducenter att vi är den bästa operatören för spårvägstrafik även i framtiden.

Tack vare vår dubbelroll som trafikidkare och ägare av infrastruktur för kollektivtrafik är vi experter på spårvägstrafiken i Helsingfors, och agerar på det sätt som är bäst för helheten och hela samhället.