Hoppa till innehållet

HST och miljön

Vi producerar tjänster för hållbar trafik till stöd för att miljömålen kring den allt tätare stadsstrukturen i Helsingforsregionen kan uppnås.

Vår grundläggande uppgift är att producera hållbara transporttjänster. Därför är våra mest betydande miljöeffekter också positiva. En hållbar och högklassig spårvägstrafik främjar uppnåendet av Helsingforsregionens mål i fråga om klimateffekter, luftkvalitet och bullerbekämpning, eftersom den minskar privatbilismen och främjar förtätandet av stadsstrukturen.

Våra negativa miljöeffekter anknyter bland annat till trafikinfrastruktursfastigheternas energiförbrukning, materialförbrukning, buller och vibrationer orsakade av spårvägstrafiken samt Sveaborgsfärjans bränsleförbrukning och utsläpp.

Mot ett koldioxidneutralt Helsingfors

Helsingfors stads mål är att bli koldioxidneutral före år 2035 och att minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent före år 2030.

Vår uppgift är att främja förverkligandet av detta mål genom att producera hållbara kollektivtrafik- och cykeltjänster som bidrar till att minska behovet av privatbilism. Vi köper endast in grön el, vilket innebär att spårvägstrafiken inte ger några direkta koldioxidutsläpp,

En ansvarsfull köpare

Som ägare av kollektivtrafikinfrastruktur gör vi betydande inköp, och ansvarsfullheten i detta avseende utvecklas kontinuerligt. Exempelvis våra materielanskaffningar har långvariga verkningar, eftersom materielen används i årtionden.

Utgångspunkterna för den tekniska planeringen av de nya Artic-spårvagnarna och M300-metrotågen har varit hållbar energiförbrukning under hela livscykeln samt materialval, återvinningsbarhet och tillgänglighet.