Hoppa till innehållet

Arbeten i närheten av en spårvagnslinje

Se upp för spårvagnsledningarna!

I spårvagnsledningarna har en livsfarlig spänning på 600 V likström. Därför övervakar HST arbeten som utförs i spårvägsområdet och i dess omedelbara närhet. Arbetena ska anmälas till HST senast sju dygn innan de inleds. El- eller grävarbeten anmäls med den här blanketten. Under tjänstetid kan frågor om grävarbeten riktas till numret 09 31035413.

Frågor om el kan under tjänstetid riktas till numret 09 310 35503.

Brådskande arbeten eller olyckssituationer meddelas till HST-Spårvägstrafiks trafikstyrningscentral, 09 310 34962. Om ärendet gäller el, ring 09 310 35803 (24 h/dygn).

Utbildningsfrågor: Hannu Stam 09 310 35777, hannu.stam @ hel.fi.

Om flytt av spårvagns- eller busshållplatser avtalas skilt med HRT (Helsingforsregionens trafik), tfn 09 4766 4444 (växel, under tjänstetid).

Ytterligare information om arbeten i banområden (PDF-broschyr)

Anmäl arbeten i närheten av en spårvagnslinje