Hoppa till innehållet

Till resenärens tjänst

Spårvagnsförare

Jobbet som spårvagnsförare kräver god observationsförmåga och ett bra öga för trafiken. Arbetet kräver att man är serviceinriktad och har en förmåga att tåla stress i snabbt föränderliga trafiksituationer. Förarna kör olika typer av vagnar, säljer biljetter och ger anvisningar åt kunder. Förarkurser ordnas varje år enligt behovet.

Metroförare

Metroförarna, precis som spårvagnsförarna, arbetar i skift. Arbetet kräver punktlighet och ansvarskänsla.

Trafikstyrning

Många personer arbetar med styrning och övervakning av trafiken i styrningscentralen för spårvagnstrafiken och kontrollrummet för metrotrafiken. Trafikstyrningscentralen för spårvagnstrafik kallas på finska för LOK. Centralen finns i Tölö. Trafikstyrningscentralen har kontakt med alla spårvagnar i trafik. Via den får förarna information om till exempel undantagssituationer i trafiken.

Kontrollrummet för metron finns i Hertonäs. I kontrollrummet känner man till var på metrobanan varje tåg befinner sig och där övervakas också säkerheten på stationerna.

Trafikarbetsledarna ser till att det finns en förare varje spårvagn och metrotåg under den tid de trafikerar.

Underhåll och reparation av utrustningen

Spårvagnarna och metrotågen tvättas, städas, underhålls och repareras i HST:s depåer. Utrustningen ska hålla i tiotals år så den bör tas väl om hand. Det behövs olika yrkesmänniskor för alla dessa uppgifter.

Fastigheter och byggande

Kollektivtrafiken omfattar även metrostationer, depåer, projekt för byggande av infrastruktur samt reparation av banor och byggande av nya. Inom detta område arbetar HST:s anställda med till exempel disponentverksamhet, fastighetsskötsel samt med elsystem och kommunikationsanordningar.