Hoppa till innehållet

Stadscyklar

Helsingfors stad strävar efter att öka cyklisternas andel i stadstrafiken. Ett modernt stadscykelsystem i Helsingfors stödjer detta mål. På sommaren 2016 fanns det 500 cyklar och 50 stationer spridda i Helsingfors innerstad. Nu finns det 3 450 cyklar och 238 stationer i bruk. Stadscykelsystemet kompletterar serviceutbudet på de platser dit kollektivtrafikens linjer inte når.

Stadscykeln är en sambrukscykel som vem som helst som rör sig i Helsingfors innerstad kan hyra. Den rekommenderade användningstiden är 30 minuter. Mot en tilläggsavgift kan du använda cykeln max. 5 timmar per gång. Efter användningen återlämnas cykeln till en cykelstation. Mer information och registrering finns på webbplatsen hsl.fi/sv/stadscyklar.

Finansieringen av stadscyketjänsten kommer från användaravgifter, företag och staden. HST ansvarar om anskaffningen av  stadscykeltjänsten. Avtalet om leveransen av stadscykelsystemet kommer att ingås för tio år. Leverantör av stadscykeltjänsten är konsortiet Moventia & Smoove.