Hoppa till innehållet

Anvisningar till resenärer

Här på sidan finns anvisningar för dig som åker spårvagn. Du kan vända dig till spårvagnsföraren i alla frågor som berör resan. Allmänna anvisningar för resor med Helsingfors kollektivtrafik hittar du på HRT:s webbplats.

Hur betalar jag min resa?
Du kan enkelt betala din resa med resekort eller mobiltelefon. Då är resan också billigare än om du köper en vanlig enkelbiljett. Resekortet kan laddas med en periodbiljett eller med värdebiljetter. Du ska ha fått mobilbiljetten till din telefon (meddelande A1 till numret 16355) innan du stiger på spårvagnen. Du kan också köpa en biljett i en automat. Mer information om biljetter hittar du på HRT:s webbplats.

Vad borde jag tänka på när jag stiger på spårvagnen?
Låt avstigande passagerare först stiga av vagnen innan du själv stiger på. Det är bäst att personer som rör sig långsamt använder dörren närmast föraren. Spårvagnens dörrar stängs automatiskt när ingen har gått mellan dem på en kort stund. Dörrar som stängts öppnas på nytt om man trycker på knappen. Man kan också hindra dörrarna från att stängas genom hålla något framför fotocellen. Tack vare dörrarnas skyddskanter öppnas dörrarna på nytt om någonting har blivit i kläm.

Var ska jag lämna gratistidningen jag läst?
Om du inte vill ta med dig gratistidningen, lägg den tillbaka i tidningskassen.

När ska jag trycka på stoppknappen?
Tryck på stoppknappen i god tid, men först efter att spårvagnen har lämnat den föregående hållplatsen.

Får jag dricka kaffe i spårvagnen?
Det rekommenderas att man inte äter och dricker i spårvagnen. Passageraren bör se till att medtagna livsmedel inte kladdar ner vagnen eller andra passagerare. Livsmedel i slutna förpackningar kan tas med i spårvagnen. Man kan dricka kaffe ut kaffemuggar med lock, om man ser till att man inte kladdar.

Får jag ta med mig cykeln i spårvagnen?
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att transportera cyklar och mycket stora packningar i spårvagnarna.

Får jag ta med mig husdjur i spårvagnen?
Det är tillåtet att transportera husdjur i famnen eller kopplade, såvida detta inte orsakar olägenheter för de övriga passagerarna.

Får jag röka i spårvagnen?
Det är förbjudet att röka i spårvagnen. Vänligen undvik också att röka på hållplatsområdet.

Får jag stiga på spårvagnen med rullskridskor på fötterna?
Av säkerhetsskäl får man inte åka spårvagn med rullskridskor på fötterna. Rullbräden ska bäras. Det är också förbjudet att åka rullskridskor och rullbräde på hållplatserna.

Hur transporterar jag barnvagnen i spårvagnen?
Barnvagnsplatserna finns vid den andra dörren framifrån sett. I spårvagnar med låggolv finns det ytterligare en plats direkt bakom föraren. Om du trycker på barnvagnsknappen hålls dörrarna öppna längre. En barnvagn lyfts alltid på och av en höggolvsvagn med handtaget inåt. Barnvagnar som är högst 62 cm breda ryms in genom dörröppningen, i spårvagnar eller mellanvagnar med låggolv ryms ännu bredare barnvagnar.

Så här använder du rullstolsrampen i Helsingfors nya Artic-spårvagn: 

Lär mer om tillgänglighet i spårvagnarna

Hur ska jag agera i störningssituationer?
Informera föraren om ordningsstörningar. Det finns ett nödstopp som kan användas i nödfall. I nyare vagnar finns det under ett lock.


Vad ska jag göra för att vara trygg på hållplatsen?
Säkerhetsavståndet från kanten är markerat med en vit linje på hållplatsen. Använd övergångsstället när du går över banan och bort från hållplatsen.