Hoppa till innehållet

Spårtrafiken förnyas

Helsingfors byggs upp på spårtrafiken, och även spårvägstrafiken kommer att utvidgas under de närmaste åren.

Det planeras bland annat att linje 9 ska fortsätta till Ilmala för att det nya bostadsområdet i Fiskhamnen ska få tillgång till spårvagnstrafiken. När Kronobergsbron bilvit färdig kommer spårvagnstrafiken att utvidgas även österut.

Linjeplanen för spårvagnstrafiken finns på HRT:s webbplats.

Utöver att det byggs nya linjer förnyas också vagnparken av spårvagnar. Redan nu har ledspårvagnarna från 1980-talet och största delen av dem från 1970-talet fått en mellandel med låggolv som gör det lättare att röra sig i dem. Dessutom har man beställt 40 nya Artic-låggolvspårvagnar till Helsingfors. De två första vagnarna provkörs redan. De serietillverkade spårvagnarna levereras till HST under 2016–2018.