Hoppa till innehållet

Spårvagnshållplatser

Det finns nästan 300 spårvagnshållplatser i Helsingfors. Nästan alla hållplatser är upphöjda så att hållplatsen finns på samma nivå som låggolvsvagnarna. Största delen av hållplatserna har väntkurer. Spårvagnshållplatserna förvaltas av HST-Infraservice och JCDecaux Finland Oy sörjer för väntkurerna.

Ansvaret för rengöring och vinterunderhåll av spårvagnshållplatserna varierar beroende på hållplatsens läge. HST-Spårvägstrafik sköter om hållplatser i mitten av körbanan och Helsingfors stads byggnadskontor (HSB) för hållplatser som gränsar till parkområden och stadens fastigheter. Spårvagnshållplatser som finns vid fastigheter sköts av fastigheterna.

Säkerhetsavståndet från hållplatsens kant är märkt med en vit linje. Den gör även passagerare uppmärksamma på den höga kantstenen.

Använd övergångsstället när du går över banan och från hållplatsen.

Information om tillgängligheten på spårvagnshållplatserna hittar du i reseplaneraren genom att använda avancerat sök då du söker en rutt.

Spårvagnshållplatser 2016

 

Med glastak 226
Med stolpe 67
Sammanlagt 293

 

Skärmar på hållplatserna
 

Vid de livligaste spårvagnshållplatserna visar Helmi-hållplatsskärmarna (Helsingfors system för förkörsrätt vid trafikljus och för reseinformation) linjevist de två följande spårvagnarnas ankomsttider i realtid.

Skärmarna vid hållplatserna kontrollerar spårvagnarnas position med hjälp av satellitpositionering. Om spårvagnen av någon orsak inte får kontakt med satelliten visar skärmarna vagnens tidtabellsenliga ankomsttid (tecknet ~ framför minuterna). I så fall stämmer tiden som visas på skärmen nödvändigtvis inte.

Hållplatsskärmarna kan inte heller visa ankomsttiden för spårvagnar som kör avvikande rutter. Därför släcks skärmarna ibland helt, för att inte ge resenärer felaktig information. Information om eventuella avvikande rutter visas i dessa fall ändå i en rullande infotext på skärmens nedre del.

HRT ansvarar för skärmarna.