Hoppa till innehållet

Utrustning

De inhemska ledspårvagnarna, tillverkade av Valmet och Strömberg (serierna NRV I, MLNRV I och MLNRV II), är den spårvagnstyp som används mest: det finns sammanlagt 82 stycken sådana vagnar. Det finns 40 stycken nyare Variotram-spårvagnar med låggolv. De tillverkades runt millennieskiftet.

Enheten för spårtrafik sörjer huvudsakligen själv för det dagliga underhållet och reparationer. Man anlitar också utomstående underleverantörer för att reparera vagnarna. Förutom att underhållas ska vagnarna också förnyas och grundrepareras; bland annat har man lagt in mellandelar med låggolv i en del av ledspårvagnarna.

Man har beställt 40 stycken nya Artic-spårvagnar till Helsingfors. De två första vagnarna är redan i passagerartrafik, resten tillverkas under 2015–2018. Artic har planerats särskilt för Helsingfors spårvagnsnäts behov och så att den klarar det nordiska klimatet. Broschyr om den nya vagnen (PDF)


 


MLNRV III "Artic"     

 


MLNRV II

 


MLNRV I
NRV IMLRV "Variotram"HKL 175 "Spårakoff"


HKL 150

 


HKL 339
 

 


Röjningsbil HE 125