Suoraan sisältöön

Apua ja palveluja muistihäiriöpotilaille ja heidän läheisilleen

Terveys- ja sosiaalipalveluja kuntalaisille


Ohjaus ja neuvonta

Terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut

Ympärivuorokautinen hoito:

Ruotsinkieliset palvelut

Liikuntapalveluja

Työväenopistot

Muita mahdollisia palveluita

Itsemääräämisoikeus

Järjestöt ja yhdistykset

KELA28.01.2022 12:15