Suoraan sisältöön

Psykoosi

Psykoosilla tarkoitetaan todellisuudentajun vakavaa häiriintymistä. Tyypillisiä psykoottisia oireita ovat erilaiset harha-aistimukset ja harhaluulot, suhteuttamisharhaluulot ja merkityselämykset. Harha-aistimuksia ovat erilaiset kuuloelämykset, puheen kuuleminen, erilaiset näköharhat ja kosketus- ja hajuharha-aistimukset. Harhaluulot saattavat kehittyä selityksiksi harha-aistimuksille tai henkilö voi kokea itsensä perusteetta vainotuksi, poikkeuksellisen tärkeäksi henkilöksi, jumalaksi tms. Psykoottisilla suhteuttamisharhaluuloilla ja merkityselämyksillä tarkoitetaan kokemuksia, joissa henkilö antaa ympäristön normaaleille tapahtumille oman henkilökohtaisen merkityksen (esimerkiksi toisten ihmisten eleille harhanomaisia merkityksiä).

Erilaiset aistikokemusten vääristymät (illuusiot, aistinhairahdukset) tai harha-aistimukset voivat kuitenkin monilla ihmisillä etenkin stressitilanteissa tai nukahtamisvaiheessa ilmetä ilman, että ovat luonteeltaan psykoottisia. Tällöin ihminen ymmärtää aistimuksensa vääristyneen luonteen, kun taas psykoottisena kokemuksena sama aistimus koetaan todellisena ilmiönä. Rajankäynti psykoottisina pidettyjen ja normaaleina pidettyjen jäykkien ja perusteettomien uskomusten välillä ei aina ole helppoa. Jos henkilön uskomus on luonteeltaan hänen kulttuurissaan tai alakulttuurissaan yleisesti jaettu maailmanselitys tai uskonnollinen vakaumus, ei tällaista uskomusta määritellä harhaluuloksi. Hyvin jäykkä ja henkilön sosiaalista toimintakykyä olennaisesti kaventava uskomus voi joskus tällöinkin olla luonteeltaan myös psykoottinen.

Henkilön käytös voidaan määritellä psykoottiseksi myös silloin, kun puheensa tai käytöksensä on hyvin outoa tai eriskummallista vaikka hänellä ei ilmenisikään varsinaisia harha-aistimuksia tai harhaluuloja. Psykoottinen puhe on luonteeltaan epäloogista tai hajanaista, joskus taas hyvin seikkaperäistä ja yksityiskohtiin takertuvaa.

Vaikka ohimenevät harha-aistimukset eivät suinkaan ole aina merkki hoitoa edellyttävästä psykiatrisesta tai muusta sairaudesta, tällaiset oireet voivat olla psykiatrisen sairauden esioire. Tällöin hoitoon hakeutuminen riittävän ajoissa voi estää sairaustilan kehittymisen vakava-asteisemmaksi. Lääkehoito on tärkeä osa psykoottisten oireiden ja sairaustilojen hoitoa.
 

Läheisille

Psykoosi on yleisnimitys mielenterveyden häiriöille, joissa todellisuudentaju on vääristynyt. Psykoosissa olevan sairaudentunne saattaa puuttua täysin. Psykoosin oireet voivat kehittyä hitaasti, jolloin sairauden puhkeamista ei aina heti huomata – tällöin myös hoidon aloittaminen saattaa viivästyä. Psykoosin hoidon viivästyminen voi muun muassa huonontaa toipumisennustetta ja toimintakykyä tulevaisuudessa sekä lisätä masennuksen ja itsemurhan riskiä. Psykoosi on tila, jossa tarvitaan aina terveydenhuollon ammattilaisen apua ja lääketieteellistä hoitoa – auta avun hakemisessa ja hoitoon pääsyssä. Tilanteessa voit kysyä neuvoa Helsingin terveyspalvelujen neuvontanumerosta 09 310 10023. Saata henkilö lähimpään terveyskeskukseen tai kutsu tarvittaessa ambulanssi yleisestä hätänumerosta 112. Psykoosissa olevaa ei saa jättää yksin.

(Lähde: Lääkärikirja Duodecim 30.12.2009, Matti Huttunen)28.08.2015 11:29