Suoraan sisältöön

Alkoholi

Alkoholin vaarat ja haitat

Alkoholi on päihde, jonka on osoitettu riippuvuuden lisäksi olevan syynä yli 60 sairauteen ja terveyshaittaan.

Alkoholi on syynä myös lukuisiin tapaturmiin, liikenneonnettomuuksiin ja -kuolemiin. Sillä on kielteisiä vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen ja tunne-elämään sekä perhe-elämään, työelämään ja yhteiskuntaan. Alkoholiperäinen tauti tai alkoholimyrkytys on työikäisten suomalaisten — niin miesten kuin naistenkin — yleisin kuolinsyy. Alkoholi on lisäksi sikiölle myrkyllinen aine, joka heikentää aivojen kehitystä ja rakennetta aiheuttaen kehitysvammaisuutta.
 

Alkoholin ongelmakäyttö

Terveyttä ja hyvinvointia vaarantava alkoholinkäyttö luokitellaan vuonna 2010 päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa kolmeen ryhmään: 

  1. riskikäyttöön
  2. haitalliseen käyttöön
  3. riippuvuuteen

Riskikäytössä ongelmakäytön kriteerit ylittyvät, mutta käytöstä ei ole vielä merkittäviä haittoja eikä riippuvuutta. Haitallisessa käytössä on selvästi tunnistettavia fyysisiä tai psyykkisiä haittoja. Alkoholiriippuvuus on oireyhtymä, joka ilmenee pakonomaisena tarpeena käyttää alkoholia haitoista huolimatta.

Alkoholiongelmaisen hoito
Käypä hoito -suosituksen potilasversio
[ Terveyskirjasto ]
 

Alkoholi ja suun terveys

Alkoholi ärsyttää suun limakalvoja ja ohentaa niitä. Alkoholi vähentää myös syljen eritystä. 
  

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma

Helsingin kaupungille on valmisteltu vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma. Toimenpideohjelman päämäärinä on 1) vähentää alkoholinkulutusta Helsingissä, 2) suojella lapsia ja nuoria alkoholilta ja 3) puuttua varhain alkoholin ongelmakäyttöön. 

Ohjelman toimenpiteissä rajoitetaan alkoholijuomien käytön edistämistä. Toimenpideohjelmassa puututaan erityisesti lasten ja nuorten alkoholin saatavuuteen, käytön ehkäisyyn ja käyttöön. Aikuisten alkoholinkulutuksen vähentämiseksi ehdotetaan toimenpiteitä julkijuopottelun ja sen haittojen vähentämiseksi sekä riskikäytön havaitsemiseksi ja siihen puuttumiseksi terveyden- ja sosiaalihuollossa.

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma (.pdf, 1,2 Mt)27.03.2019 15:05

Itsehoito-opas päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen

Itsehoito-opas soveltuu aikuisille, joita päihteiden käyttö ja niiden tuomat mahdolliset ongelmat mietityttävät. Sen avulla voi arvioida ja tarkastella päihteiden käyttöään, punnita eri vaihtoehtoja ja saada oivalluksia siitä, miten muuttaa käyttöään tai lopettaa kokonaan.

Itsehoito-opas