Suoraan sisältöön

Julkaisut

Kaupunginkanslian julkaisut on jaoteltu aihealueittain ja ne löytyvät viraston julkaisusarjan A-sarjasta. 

Helsingin kaupungin julkaisuluettelo

Helsingin kaupungin julkaisuluetteloa ylläpidetään kaupunginkanslian kirjasto– ja tietopalvelun kaupunkitieto -yksikössä.  Se julkaistaan vuosittain. Julkaisuluettelossa on mukana kyseisen vuoden aikana ilmestyneet julkaisut, jotka on lähetetty kirjasto– ja tietopalveluun. Mukana ei ole toimintakertomuksia, esitteitä eikä lehtiä.

Kaupungin julkaisut »

Luettelossa mainittuja julkaisuja voi lainata kirjasto– ja tietopalvelusta, osoitteesta Siltasaarenkatu 18–20 A, 5. kerros (Ympyrätalo) ja puhelinnumerosta 09 310 36377.

Tietoja julkaisuista löytyy myös kirjaston kokoelmatietokannasta.

JAA