Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat – Detaljplaner som trätt i kraft koskee alueita. Lauttasaari, Vattuniemi ja Mellunkylä, Kontula

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 18.6.2014 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Lauttasaari, Vattuniemi, tontti 31114/15 (piirustus nro 12241): Kiviaidankatu 3–7
Mellunkylä, Kontula, tontit 47181/1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, kortteli 47182, tontit 47183/1, 3, 5, 6 ja 9–16, kortteli 47184, tontit 47185/5–7 ja 9–16 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12015, Kontulan omakotialueen keskiosa): Aluetta rajaavat pohjoispuolella Humikkalantie ja etelässä Mustapuronpuisto, ja siihen kuuluvat mm. Rautahatuntie ja Rautapaidantie.

Helsingissä 1.8.2014

Kaupunginkanslia

Detaljplaner som trätt i kraft

Följande av stadsfullmäktige 18.6.2014 godkända detaljplaneändringar har trätt i kraft:

Drumsö, Hallonnäs, tomten 31114/15 (ritning nr 12241): Murbacksgatan 3–7
Mellungsby, Gårdsbacka, tomterna 47181/1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, kvarteret 47182, tomterna 47183/1, 3, 5, 6 ja 9–16, kvarteret 47184, tomterna 47185/5–7 ja 9–16 samt gatu- och parkområde (ritning nr 12015, mellersta delen av egnahemsområdet i Gårdsbacka): Området gränsar i norr till Humikkalavägen och i söder till Svartbäcksparken, och det omfattar bl.a. Järnhattsvägen och Brynjevägen.

Helsingfors 1.8.2014

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:04