Suoraan sisältöön

Tiesuunnitelma hyväksytty - Vägplan godkänd Koskee aluetta Jakomäki.

Tiesuunnitelma hyväksytty

Liikennevirasto on hyväksynyt 29.5.2015 päätöksellään LIVI/2257/04.01.01/2015 tiesuunnitelman Valtatien 7 (Porvoonväylä) meluntorjunnan parantaminen Jakomäen kohdalla, Helsinki.
Päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä maantielain 103 §:n ja 104 §:n mukaisesti Helsingin kaupungin kirjaamossa virka-aikana 26.6.2015–27.7.2015 osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13.

Helsingissä 26.6.2015
Kaupunginkanslia

Vägplan godkänd

Trafikverket har 29.5.2015 genom beslut LIVI/2257/04.01.01/2015 godkänt en vägplan för förbättring av bullerbekämpningen på riksväg 7 (Borgåleden) vid Jakobacka, Helsingfors.
Beslutet och handlingarna hålls med stöd av 103 § och 104 § i landsvägslagen framlagda på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13, under tjänstetid 26.6.2015–27.7.2015.

Helsingfors 26.6.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:11