Suoraan sisältöön

Puiston nimeäminen − Namn på en park Koskee aluetta Vuosaari

Puiston nimeäminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 31.5.2016 päättänyt nimetä Vuosaaren kaupunginosan (54. kaupunginosa) Keski-Vuosaaren osa-alueella sijaitsevan nimettömän puiston (Lokkisaarenpolun ja Pienen Villasaaren kujan välisellä alueella) Liinamaanpuistoksi (Liinamaaparken) maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n perusteella.

Helsingissä 29.7.2016

Kaupunginkanslia

 

Namn på en park

Stadsplaneringsnämnden har 31.5.2016 beslutat ge en park som saknar namn (i området mellan Trutholmsstigen och Lilla Ullholmsgränden) i delområdet Mellersta Nordsjö i stadsdelen Nordsjö (54 stadsdelen) namnet Liinamaaparken (Liinamaanpuisto) med stöd av 55 § i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 29.7.2016

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:17