Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Koskee aluetta Haaga

Asemakaavan hyväksyminen 

Kaupunginvaltuusto on 25.10.2017 päättänyt Haagan, Etelä-Haagan tontin 29002/7 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12422, Kauppalantie 27–29), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto. 

Helsingissä 31.10.2017
KaupunginkansliaGodkännande av detaljplan 

Stadsfullmäktige har 25.10.2017 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomten 29002/7 i Haga, Södra Haga (ritning nr 12422, Köpingsvägen 27–29), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. 

Helsingfors 31.10.2017
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:23