Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava - En detaljplan som trätt i kraft Koskee alueita Sörnäinen ja Kalasatama.


Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 8.11.2017 hyväksymä asemakaava on tullut voimaan:

Sörnäinen, Kalasatama, kortteli 10593, tontit 10620/6, 10621/6 ja katualueet (piirustus nro 12438, Kalasataman keskus 2): Alueet sijaitsevat Kalasataman metroaseman läheisyydessä.


Helsingissä 29.12.2017

Kaupunginkanslia


En detaljplan som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 8.11.2017 har trätt i kraft:

Sörnäs, Fiskehamnen, kvarteret 10593, tomterna 10620/6, 10621/6 och gatuområden (ritning nr 12438, Fiskehamnens centrum 2): Områdena ligger nära Fiskehamnens metrostation.


Helsingfors 29.12.2017

StadskanslietJAA
09.12.2019 17:21