Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela – Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle


Voimaan tullut asemakaava: Kaarela

Kaupunkiympäristölautakunnan 28.8.2018 § 405 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Maununneva, tontti 33037/2 (piirustus nro 12499): Maununnevantie 3, Kasemattikuja, dnro HEL 2015-007184.

Helsingissä 12.10.2018


Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle

Detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 28.8.2018 § 405 har trätt i kraft:


Kårböle, Magnuskärr, tomten 33037/2 (ritning nr 12499): Magnuskärrsvägen 3, Kasemattgränden, dnr HEL 2015-007184).

Helsingfors 12.10.2018


JAA
09.12.2019 17:33