Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kulosaari - Detaljplan som trätt i kraft: Brändö

Voimaan tullut asemakaava: Kulosaari

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kulosaari, tontit 42021/1 ja 10 sekä katualue (piirustus nro 12487): Kulosaarentie 42 ja 44, dnro HEL 2016-004915.

Helsingissä 24.1.2019


Detaljplan som trätt i kraft: Brändö

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 28.11.2018 har trätt i kraft:

Brändö, tomterna 42021/1 och 10 samt gatuområde (ritning nr 12487): Brändövägen 42 och 44, dnr HEL 2016-004915.

Helsingfors 24.1.2019


JAA
09.12.2019 18:02