Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Laajasalo - Byggförbudsområde: Degerö


Rakennuskieltoalue: Laajasalo

Kaupunkiympäristölautakunta on 5.2.2019 päättänyt pidentää seuraavan alueen rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella 12.2.2021 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:

Laajasalo, Repossaari (piirustus nro 12567 päivätty 5.2.2019), dnro HEL 2019-000168.

Helsingissä 6.2.2019Byggförbudsområde: Degerö

Stadsmiljönämnden har 5.2.2019 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande område för två år till 12.2.2021 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Degerö, Repoxholmen (ritning nr 12567, daterad 5.2.2019), dnr HEL 2019-000168.

Helsingfors 6.2.2019


JAA
09.12.2019 18:01