Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Lauttasaari - Byggförbudsområde: Drumsö

Rakennuskieltoalue: Lauttasaari

Kaupunkiympäristölautakunta on 27.8.2019 päättänyt pidentää seuraavan alueen rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella 27.8.2021 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:

Lauttasaari, länsiosan tontit ja Lemislahden venesatama-alue (piirustus nro 12607 päivätty 27.8.2019), dnro HEL 2019-006495. 

Helsingissä 28.8.2019


Byggförbudsområde: Drumsö

Stadsmiljönämnden har 27.8.2019 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande område för två år till 27.8.2021 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Drumsö, tomter i västra delen och Lemisvikens småbåtshamnsområde (ritning nr 12607, daterad 27.8.2019), dnr HEL 2019-006495.

Helsingfors 28.8.2019


JAA
09.12.2019 17:46