Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Meilahti, Töölöntullin kortteli 520 - Detaljplan som trätt i kraft: Mejlans, Kvarter 520 Tölötull


Kaupunginvaltuuston 13.2.2019 § 41 hyväksymä asemakaavan muutos on saanut lainvoiman:

Meilahti, tontit 520/8, 520/14 ja 520/19, piirustus nro 12515, Töölöntullin kortteli 520, dnro HEL 2016-014357.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12515

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12515

Helsingissä 9.4.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2019 § 41 har trätt i kraft: 

Mejlans, tomter 520/8, 520/14 och 520/19, ritning nr 12515, Kvarter 520 Tölötull, dnr HEL 2016-014357. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12515

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12515

Helsingfors 9.4.2019


JAA
09.12.2019 17:55