Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Jätkäsaari, Saukonkanavan etelänpuoleiset korttelit - Detaljplan som trätt i kraft: Västra hamnen, Busholmen, Utterkanalen södra kvarter

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Jätkäsaari, Saukonkanavan etelänpuoleiset korttelit 

Kaupunkiympäristölautakunnan 14.5.2019 § 248 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Länsisatama, Jätkäsaari, korttelit 20072-20074 (piirustus nro 12555, Saukonkanavan etelänpuoleiset korttelit), dnro HEL 2018-006180. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12555

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12555


Helsingissä 26.6.2019Detaljplan som trätt i kraft: Västra hamnen, Busholmen, Utterkanalen södra kvarter 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 14.5.2019 § 248 har trätt i kraft: 

Västra hamnen, Busholmen, kvarteren 20072-20074 (ritning nr 12555, Utterkanalen södra kvarter), dnr HEL 2018-006180. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12555

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12555

 

Helsingfors 26.6.2019


JAA
09.12.2019 17:49