Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Viikki, Viikinmäki, Malmi, Pihlajisto, Hattelmalantie 2 ympäristöineen - Detaljplan som trätt i kraft: Vik, Viksbacka, Malm, Rönninge, Hattelmalavägen 2 med omgivning


Kaupunginvaltuuston 30.1.2019 § 32 hyväksymä asemakaavan muutos on saanut lainvoiman:

Viikki, Viikinmäki, katualue, Malmi, Pihlajisto, tontti 38313/4, piirustus nro 12488, Hattelmalantie 2 ympäristöineen, dnro HEL 2016-003681

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12488

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12488

Helsingissä 25.3.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2019 § 32 har trätt i kraft:

Vik, Viksbacka, gatuområde, Malm, Rönninge, tomten 38313/4, ritning nr 12488, Hattelmalavägen 2 med omgivning, dnr HEL 2016-003681.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12488

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12488

Helsingfors 25.3.2019


JAA
09.12.2019 17:57