Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Sokos, Asema-aukio - Detaljplan som trätt i kraft: Gloet, Sokos, Stationsplatsen


Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 (§ 76) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kluuvi, katualue, piirustus nro 12425, Sokos, Asema-aukio, dnro HEL 2015-000735 .

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12425

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12425

Helsingissä 18.4.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2019 (§ 76) har trätt i kraft:

Gloet, gatuområde, ritning nr 12425, Sokos, Stationsplatsen, dnr HEL 2015-000735.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12425

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12425

Helsingfors 18.4.2019


JAA
09.12.2019 17:55