Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue Kruununhaka - Byggförbudsomrode Kronohagen


Rakennuskieltoalue: Kruununhaka

Kaupunkiympäristölautakunta on 1.9.2020 päättänyt pidentää Kruununhaan korttelin 15 tontin 3 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 9.9.2022 saakka (piirustus nro 12664, päivätty 1.9.2020).

Helsingissä 2.9.2020


Byggförbudsområde: Kronohagen

Stadsmiljönämnden har 1.9.2020 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för kvarteret 15 tomten 3 i Kronohagen till 9.9.2022 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12664, daterad 1.9.2020).

Helsingfors 2.9.2020


JAA
02.09.2020 14:27