Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Sörnäinen, Kalasataman yhteiskerhotila - Detaljplan som trätt i kraft: Fiskehamnens gemensamma klubbutrymme


Voimaan tullut asemakaava: Sörnäinen, Kalasataman yhteiskerhotila

Kaupunkiympäristölautakunnan 8.6.2021 § 317 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Sörnäinen, Kalasatama, kortteli 10588 sekä puisto- ja katualue, piirustus nro 12693, Kalasataman yhteiskerhotila. Dnro HEL 2020-007538.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12693

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12693

Helsingissä 30.7.2021


Detaljplan som trätt i kraft: Fiskehamnens gemensamma klubbutrymme

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 8.6.2021 § 317 har trätt i kraft:

Sörnäs, Fiskehamnen, kvarteret 10588 samt park- och gatuområde, ritning nr 12693, Fiskehamnens gemensamma klubbutrymme. Dnr HEL 2020-007538.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12693

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12693

Helsingfors 30.7.2021


JAA
30.07.2021 14:52